Đông Nam material

VẬT LIỆU ĐÔNG NAM | BÊ TÔNG NHẸ N-EPS

Phòng kỹ thuật:

0528 963 396

Phòng kinh doanh:

0888 087 673
Vật Liệu Đông Nam
Đông Nam material
Tôn nhựa Đông Nam
Tôn nhựa Đông Nam

Giá: 160.000đ/m2

Úp nóc tôn nhựa Đông Nam
Úp nóc tôn nhựa Đông Nam

Giá: 160.000đ/ cái

Tấm ngói nhựa Đông Nam
Tấm ngói nhựa Đông Nam

Giá: 160.000đ/m2

Úp nóc ngói nhựa
Úp nóc ngói nhựa

Giá: 160.000đ/ cái

Úp sườn
Úp sườn

Giá: 160.000đ/ cái

Diềm hiên
Diềm hiên

Giá: 160.000đ/ cái

Viền mái trái - phải
Viền mái trái - phải

Giá: 160.000đ/ cái

Zalo
Hotline