Gạch xếp Lego không vữa

VẬT LIỆU ĐÔNG NAM | BÊ TÔNG NHẸ N-EPS

Phòng kỹ thuật:

0528 963 396

Phòng kinh doanh:

0888 087 673
Vật Liệu Đông Nam
Gạch xếp Lego không vữa
Gạch Lego cốt liệu bê tông - miền nam
Gạch Lego cốt liệu bê tông - miền nam

Giá: 10.000đ/ viên (40v/m2) - Lico 120

Gạch Lego cốt liệu đất - Miền Bắc
Gạch Lego cốt liệu đất - Miền Bắc

Giá: 10.500đ / viên (40.5v/m2) - Lico140

Zalo
Hotline